WBSO-advies

(wbso = fiscale regeling ter bevordering van R&D-activiteiten)

WBSO-advies

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden) is een subsidie waarmee Nederlandse ondernemingen, van groot tot klein, kunnen besparen op werknemersloonkosten voor R&D-werkzaamheden.

 

Daarnaast kunnen andere kosten en uitgaven voor R&D projecten, zoals prototypes en onderzoeksapparatuur met de WBSO worden verlaagd. Het is een regeling met tot wel 32% subsidie op technologische ontwikkelingsactiviteiten. De technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur binnen jouw eigen bedrijf kan financieel risicovol zijn. De WBSO verlaagt dit risico net als de MIT-subsidie.


Wat zijn de voordelen van de WBSO subsidie?

De eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven levert binnen een BV tot wel 32% subsidie op. Starters krijgen zelfs 40% subsidie. Boven € 350.000,- is het subsidietarief 16%.  Als zelfstandige voor de inkomstenbelasting die minimaal 500 interne uren per jaar aan ontwikkeling (S&O-uren) besteedt, krijgt je als ondernemer een vaste aftrek in de inkomstenbelasting.

WBSO-advies van Ondernemersgevoel.nl

Omdat wij goed op de hoogte zijn van alle regels omtrent de WBSO, kan Ondernemersgevoel.nl de WBSO nagenoeg van A - Z voor jou als ondernemer regelen. Wij kunnen:

  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van de WBSO bewaken;
  • De WBSO-subsidie aanvraag voor je schrijven en indienen; 
  • De contacten voor je onderhouden met de subsidieverstrekker en eventuele vragenbrieven m.b.t. je aanvraag beantwoorden;
  • Jou als ondernemer faciliteren bij het voldoen aan de beperkte administratieve verplichtingen die gelden voor de WBSO.    
wbso-advies

Omdat wij ervaring hebben met diverse ontwikkeltrajecten en daaraan gerelateerde zaken als het patenteren en vermarkten van nieuwe technieken, kunnen wij je bovendien inhoudelijk adviseren t.a.v. jouw ontwikkelproject.   

Een ervaren WBSO-adviseur tegen een gunstig tarief

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Binnen de subsidiebranche wordt veelal gewerkt op basis van No Cure No Pay. Provisiepercentages van 15% zijn daarbij heel gewoon. Soms is dat een reëel percentage, maar vaak ook niet. In overleg bepalen wij de omvang van de werkzaamheden voor ons en komen we tot een reële prijsafspraak. 

 

Wil je meer weten over de WBSO subsidie-regeling en onze subsidie-dienstverlening, neem dan direct contact op.