Subsidiescan

De subsidiescan geeft inzicht in de haalbaarheid t.a.v. de belangrijkste ondernemerssubsidies

Om als ondernemer of onderneming effectief gebruik te kunnen maken van subsidies is enige inspanning nodig. Om die inspanning te verminderen kan een subsidieadviseur worden ingeschakeld die je het nodige werk uit handen neemt. Het uiteindelijke resultaat blijft echter, en dat geldt voor vrijwel alles aspecten van het ondernemen, afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking. Om een goed inzicht te krijgen in het te verwachten resultaat van een beroep op subsidieregelingen zoals de WBSO , de MIT-subsidie en andere subsidiesheb ik de subsidiescan ontwikkeld.

Subsidiescan

Wat is de subsidiescan en voor wie is die geschikt?

De subsidiescan begint met een online (videobellen) of telefonisch breedte interview van ongeveer een uur m.b.t. alle plannen t.a.v. activiteiten en processen die er binnen jouw onderneming zijn met het oog op de komende periode:

  • Worden er producten en processen ontwikkeld?
  • Zijn er concrete projectmatige plannen om kennis en vaardigheden van het personeel te verbeteren?  
  • Wil de onderneming met een nieuw product een nieuwe buitenlandse markt gaan betreden?
  • Wat zijn de plannen op het gebied van duurzaam investeren?
  • Etc.

De inhoud van de plannen wordt getoetst aan de meest gangbare subsidies die er voor Nederlandse ondernemers zijn. De nadruk zal hierbij liggen op het aspect innovatie, want daar zijn de meeste mogelijkheden en op dat gebied beschik ik over de meeste kennis. Ik stel behoorlijk wat vragen. Dus zorg er a.u.b. voor dat de juiste mensen met de juiste kennis van jouw onderneming aan het gesprek deelnemen!

 

De subsidiescan is vooral geschikt voor commerciële, innovatieve ondernemingen in het MKB die relatief nieuw zijn t.a.v de benutting van ondernemerssubsidies. 

Wat levert dat subsidieonderzoek me op?

De subsidiescan levert je kennis en inzichten op t.a.v. de mogelijkheden omtrent subsidies voor jouw onderneming en een inschatting van de haalbaarheid ervan. Het is dus ook een soort minicursus. Na afloop krijg je echter ook een concreet beeld van  welke stappen nog eventueel gezet moeten worden en wat dat naar verwachting zal opleveren. In eenvoudige rapportagevorm per e-mail zet ik dat allemaal voor je op een rij. Daarna kunnen we in overleg bepalen of en zo ja op welke regeling(en) we een beroep gaan doen en tegen welke condities, bijvoorbeeld No Cure No Pay. "Subsidie aanvragen", ik zorg dat we er samen  plezier in houden.

 

Ben je vooral geïnteresseerd in snel resultaat en beoog je niet om subsidieadvies voor de langere termijn in je bedrijfsvoering te willen implementeren, dan is de subsidiescan voor jouw bedrijf waarschijnlijk niet waardevol.

Wat kost de subsidiescan?

Voor het uitvoeren van het subsidieonderzoek, d.w.z. een of meer interviews / contactmomenten, bondige rapportage en evt. nabespreking op afstand, breng ik normaliter een bedrag van rond de € 300,- excl. Btw in rekening.

 

Mocht er een enorm aanvraagpotentieel uit de subsidiescan blijken, dan kunnen we dit bedrag zelfs crediteren wanneer dat voor Ondernemersgevoel.nl voldoende werk oplevert m.b.t. het indienen van daadwerkelijke subsidieaanvragen na afloop. Als betrokken adviseur zoek ik naar de lange-termijn-relatie. Maar ik kan die alleen vinden als jouw onderneming daar ook naar streeft.

Subsidieonderzoek

Het is ook mogelijk dat er nu geen potentieel uit de subsidiescan blijkt of dat jouw organisatie nu niet klaar is voor een subsidieaanvraag. Ook dat is kennis. Het kan waardevol zijn om dat periodiek te laten onderzoeken. o.b.v. de veranderende omstandigheden in je bedrijf en met het oog op nieuw subsidiemogelijkheden. 

Behoefte aan een subsidiescan?