Financieel plan

financieel plan

Een van de onderdelen van een ondernemingsplan is een financieel plan. Het financiële hoofdstuk concentreert zich op de getallen. Dit in tegenstelling tot het laten opstellen van een beschrijving van je businessmodel, hetgeen meer een weergave in woorden en beelden is.

 

Het financieel plan is erg belangrijk voor bijvoorbeeld financiers zoals banken en voor investeerders. Dat komt omdat ze graag willen voorspellen of het verantwoord is om geld aan jouw onderneming te lenen of in jouw onderneming te investeren. Maar zeg eerlijk, je wilt zelf toch ook wel een beeld hebben van wat je bedrijf je gaat opleveren? Ondernemersgevoel.nl stelt het financieel plan voor je op. 

 

Wat staat er in een financieel plan?

Het financieel plan bevat de volgende onderdelen:

  • Investeringsbegroting;
  • Financieringsbegroting;
  • Exploitatiebegroting;
  • Liquiditeitsbegroting.

Investeringsbegroting:

In de investeringsbegroting bepalen we samen wat je nodig hebt om je bedrijf te starten. We maken samen een lijst van benodigdheden. Denk aan een vervoermiddel, inrichting en inventaris maar ook aan voorraden of geld om een website te laten ontwikkelen. Vervolgens koppelen we daar bedragen aan.  

Financieringsbegroting:

In het onderdeel financieringsbegroting van je financieel plan, maak je duidelijk hoe je aan het geld voor alle investeringen denkt te komen. Misschien heb je eigen bezittingen en spaargeld of leen je wat geld van familie. In dit onderdeel maken we ook duidelijk hoeveel geld je bijvoorbeeld van een bank of investeerder wilt lenen. Want meestal is dat het doel van een financieel plan.

 

financieel plan

Exploitatiebegroting:

De exploitatiebegroting laat je financiële verwachtingen zien voor je bedrijf voor de komende 3 jaren. Allereerst zullen we daarbij in overleg met jou je omzet begroten. Dat geeft aan hoeveel je denkt dat klanten jaarlijks bij jou zullen kopen. Meestal neemt de omzet in de eerste jaren steeds verder toe. 

 

Ook brengen we in beeld welke kosten je jaarlijks maakt met je bedrijf. Denk aan de inkoop van goederen die je verkoopt of aan autokosten, verkoopkosten of kosten die je hebt aan de boekhouder. Uiteindelijk resulteert dit in een beeld van het bedrijfsresultaat, oftewel de winstgevendheid van je bedrijf over deze jaren. Dat is een belangrijk gegeven want de winstgevendheid moet voldoende zijn voor jou om een inkomen te kunnen verdienen en ook nog eens rente en aflossing over je lening te kunnen betalen.

Liquiditeitsbegroting:

Naast een exploitatiebegroting stellen we ook een liquiditeitsbegroting voor de eerste 12 maanden op. Die is met name belangrijk om de geldstromen van en naar je bedrijf in de beginfase duidelijk te maken. Het komt namelijk vaak voor dat een ondernemer gedurende de eerste paar maanden na de start meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt.

 

Er wordt misschien al wel geproduceerd en geleverd maar de klanten betalen pas na een paar maanden. Jij moet echter wel nu alvast jouw leveranciers betalen. Wanneer je geen geld hebt voor deze zogenaamde “voorfinanciering” dan maak je een valse start. Dit brengen we door middel van een liquiditeitsbegroting in beeld. En als daaruit financiële tekorten blijken in de eerste maanden, dan zorgen we dat er extra geld wordt gereserveerd in de investeringsbehoefte om de tekorten op te kunnen vangen.wordt gereserveerd in de investeringsbehoefte om de tekorten op te kunnen vangen.

 

Download hieronder een voorbeeld van een financieel plan zoals Ondernemersgevoel.nl dat in overleg met jou kan schrijven.

 

Download
Voorbeeld financieel plan met toelichting
Van de start van een Snoezelboerderij
Voorbeeld Financieel plan met toelichtin
Adobe Acrobat document 2.5 MB
Financieel plan Ondernemersgevoel.nl

Offerte voor een financieel plan?

Een financieel plan is beknopter dan een compleet ondernemingsplan, vandaar dat ik dit tegen een gereduceerd tarief voor je kan opstellen. Benieuwd naar het tarief? Vraag dan direct een offerte aan voor een financieel plan.

  

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Neem direct contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van het schrijven van een financieel plan.