Marketingplan

marketingplan

Een marketingplan beschrijft hoe je met je onderneming gaat inspelen op de behoeften die er leven in de "markt". Het doel van het plan is in om specifieke klanten aan te spreken en omzet te genereren. 

 

Ondernemersgevoel.nl stelt zo'n plan graag voor je op. Samen brengen we je concurrenten goed in beeld alsmede hun sterke en zwakke punten in vergelijking tot de eigenschappen van jouw (toekomstige) onderneming. Een SWOT-analyse, zo heet dat.

 

Op basis van deze externe en interne analyse in het marketingplan, maak je strategische keuzes ten aanzien van het gedeelte van de markt waar jij je op gaat richten. Zo bepaal je concreet welk aanbod je aan jouw doelgroep gaat doen door de primaire marketingaspecten product / dienst, prijs, plaats en promotie concreet in te vullen.

 

Uiteindelijk begroten we in dit marketingplan ook de financiële omvang van de markt en het gedeelte dat je daarvan voor je denkt te kunnen winnen. Dat is je omzetpotentieel.

Marketingplan versus ondernemingsplan

Ondernemersgevoel.nl schrijft ook complete ondernemingsplannen voor ondernemers. Een ondernemingsplan bevat een marketingplan maar beschrijft ook extra aspecten zoals juridische en fiscale zaken, de benodigde financiering, de kostenstructuur en de liquiditeitsprognose. Zo'n ondernemingsplan wordt vaak geschreven voor derden zoals banken met als doel om financiering te kunnen verkrijgen. Een marketingplan daarentegen laat je meestal vooral voor jezelf schrijven, als houvast t.a.v. je commerciële plannen. Of om collega's, partners en leveranciers te informeren over jouw marketingstrategie.

We schrijven samen jouw marketingplan

Een marketingplan is veelomvattend. Je moet daarbij als ondernemer nadenken over alle commerciële aspecten van je huidige of toekomstige onderneming. Het komt daarbij goed van pas dat Ondernemersgevoel.nl als marketingdeskundige goed geschoold is in onderwerpen als:  

  • markt- en brancheanalyse;
  • bepaling van de marktomvang en omzetbegroting (financieel);
  • doelgroep definiëring;
  • product (dienst) definiëring (wat doe je wel en wat doe je niet?);
  • strategische prijsstelling;
  • locatiekeuze;
  • online en offline promotie;
  • etc. 

Download hieronder een voorbeeld van een marketingplan zoals Ondernemersgevoel.nl dat in overleg met jou kan schrijven.

 

Download
Voorbeeld marketingplan dorpssupermarkt
Een marketingplan m.b.t. de overname van een kleine dorpssupermarkt
Voorbeeld marketingplan ondernemersgevoe
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Ondernemingsplan voor verblijfsvergunning IND

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Neem direct contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van het schrijven van een marketingplan.