MIT

(MIT = fiscale regeling ter bevordering van R&D-activiteiten)

MIT subsidie

De MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidieregeling waarmee Nederlandse ondernemingen, van groot tot klein, subsidie kunnen krijgen voor diverse soorten R&D-activiteiten. Met deze regeling kunt u besparen op uw werknemersloonkosten gerelateerd aan R&D-werkzaamheden. 


Daarnaast kunnen andere kosten en uitgaven voor uw R&D project, zoals prototypes en onderzoeksapparatuur, met de MIT subsidie worden verlaagd. Het is een regeling met tot wel 40% subsidie op diverse technologische ontwikkelingsactiviteiten. De technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur binnen uw eigen bedrijf, kan financieel risicovol zijn. De MIT-regeling verlaagt dit risico net als de WBSO-subsidie.


Voor welke activiteiten is binnen de MIT-regeling subsidie beschikbaar?

  • Er is MIT subsidie beschikbaar voor kennisvouchers, wanneer u een kennisorganisatie onderzoek wilt laten doen m.b.t. een door u beoogde ontwikkeling;
  • Er is MIT subsidie beschikbaar voor door uw organisatie uit te voeren onderzoeken naar de technische en/of economische haalbaarheid van een door u te ontwikkelen product of productieproces;
  • Er is MIT subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject, wanneer u daadwerkelijk een prototype van de door u beoogde techniek wilt gaan ontwikkelen i.s.m. een andere partij.

Wat zijn de voordelen van de MIT subsidie?

De percentages en de maximale subsidiebedragen verschillen per type R&D-activiteit:
  • De MIT subsidie voor kennisvouchers bedraagt 50% en levert maximaal € 3.750 aan subsidie op per project;
  • De MIT subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken bedraagt 40% en levert maximaal € 25.000 aan subsidie op per project;
  • De MIT subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt 35 % en levert maximaal € 350.000 op per project. 

Wat kan ik voor u betekenen m.b.t. de MIT subsidie?

Omdat ik goed op de hoogte ben van alle regels omtrent de MIT subsidie, kan ik de MIT nagenoeg van A - Z voor u regelen. Ik kan:
  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van de MIT subsidie bewaken;
  • Uw MIT subsidie aanvraag voor u schrijven en indienen; 
  • De contacten voor u onderhouden met de subsidieverstrekker en eventuele vragenbrieven m.b.t. uw aanvraag beantwoorden;
  • U faciliteren bij het voldoen aan de beperkte administratieve verplichtingen die gelden voor de MIT-regeling.   

Omdat ik ervaring heb met diverse ontwikkeltrajecten en daaraan gerelateerde zaken als het patenteren en vermarkten van nieuwe technieken, kan ik u bovendien inhoudelijk adviseren t.a.v. uw ontwikkelproject.  

 

Een ervaren adviseur die werkt tegen een gunstig tarief voor het aanvragen van uw MIT-subsidie.

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Binnen de subsidiebranche wordt veelal gewerkt op basis van No Cure No Pay. Provisiepercentages van 15% zijn daarbij heel gewoon. Soms is dat een reëel percentage, maar vaak ook niet. In overleg bepalen wij de omvang van de werkzaamheden voor mij en komen we tot een reële prijsafspraak. Percentages onder de 5% zijn daarbij absoluut niet vreemd.

 

Wilt u meer weten over deze regeling, of wilt u dat ik een aanvraag voor u verzorg, neem dan direct contact met mij op.