Verzoek om Teruggaaf Energiebelasting

Energiebelasting is een belasting die u betaalt over de door u gebruikte energie  (zowel elektriciteit als gas). U betaalt die belasting aan de energieleverancier. De hoogte van de belasting staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. 


Er is sprake van verschillende situaties waarin teruggaaf van energiebelasting voor ondernemers, maar ook voor andere instellingen zoals verenigingen, stichtingen maar ook particulieren, mogelijk is. In alle gevallen dient u zelf het initiatief te nemen naar de belastingdienst om uw geld terug te krijgen. Dat kan ik voor u doen.

energiebelasting teruggaaf

In welke situaties is het mogelijk om een verzoek tot teruggaaf van energiebelasting in te dienen?

Mijn dienstverlening richt zich op onderstaande situaties:

  • 1) Teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak. Dit kan het geval zijn als een pand is gesplitst in 2 of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen voor electriciteit zijn aangelegd. Verschillende gebruikers/bewoners maken dus gebruik van dezelfde aansluiting voor elektriciteit.
  • 2) Teruggaaf energiebelasting instellingen. Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf energiebelasting. Deze regeling geldt niet voor ondernemingen maar enkel voor bepaalde soorten maatschappelijke instellingen waaronder ANBI's, Multifunctionele Centra, scoutinggebouwen, etc. 

Wat zijn de voordelen bij een verzoek om teruggaaf energiebelasting?

De te realiseren teruggaaf van energiebelasting verschilt per type organisatie en per situatie binnen de regeling. Het bedrag dat bij een verzoek om teruggaaf energiebelasting kan worden teruggevorderd, kan oplopen van 50% tot nagenoeg het totale bedrag dat aan energiebelasting op uw energienota inzake gas en elektriciteit betaald werd.

 

Wat kan ik voor u betekenen m.b.t. de regeling teruggaaf energiebelasting?

Omdat ik goed op de hoogte ben van alle regels omtrent de regeling teruggaaf energiebelasting, kan ik de regeling nagenoeg van A - Z voor u regelen. Ik kan:
  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van een verzoek tot teruggaaf energiebelasting voor u bewaken;
  • Uw verzoek tot teruggaaf energiebelasting voor u schrijven en indienen; 
  • De contacten voor u onderhouden met de belastingdienst en eventuele vragenbrieven m.b.t. uw verzoek beantwoorden;
  • U faciliteren bij het voldoen aan de beperkte administratieve verplichtingen die gelden voor de regeling teruggaaf energiebelasting.   

 

Hoe kom ik erachter of ik in aanmerking komt voor een verzoek tot teruggaaf energiebelasting?

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Wilt u meer weten over deze regeling, of wilt u dat ik een aanvraag voor u verzorg, neem dan direct contact met mij op.