Verzoek om Teruggaaf Energiebelasting

Energiebelasting is een belasting die je betaalt over de door jou gebruikte energie  (zowel elektriciteit als gas). Men betaalt die belasting aan de energieleverancier. De hoogte van de belasting staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. 


Er is sprake van verschillende situaties waarin teruggaaf van energiebelasting voor ondernemers, maar ook voor andere instellingen zoals verenigingen, stichtingen en zelfs particulieren, mogelijk is. In alle gevallen dien je zelf het initiatief te nemen naar de belastingdienst om je geld terug te krijgen. Dat kan Ondernemergevoel.nl voor je verzorgen. Ik heb namelijk veel ervaring met deze regelingen.

energiebelasting teruggaaf

Wanneer is teruggaaf energiebelasting mogelijk?

De dienstverlening van Ondernemersgevoel.nl t.a.v. dit onderwerp richt zich op onderstaande situaties:

 

1) Teruggaaf energiebelasting meer dan 1 onroerende zaak. Dit kan het geval zijn als een pand is gesplitst in 2 of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen voor elektriciteit zijn aangelegd. Verschillende gebruikers/bewoners maken dus gebruik van dezelfde aansluiting voor elektriciteit.

 

 

2) Teruggaaf energiebelasting instellingen. Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf energiebelasting. Deze regeling geldt niet voor ondernemingen maar enkel voor bepaalde soorten maatschappelijke instellingen waaronder ANBI's, Multifunctionele Centra, scoutinggebouwen, etc.

De voordelen van een verzoek om Teruggaaf Energiebelasting:

teruggaaf energiebelasting

De te realiseren teruggaaf energiebelasting verschilt per type organisatie en per regeling binnen de energiebelastingwetgeving. Het bedrag dat bij een verzoek om teruggaaf energiebelasting kan worden teruggevorderd, kan oplopen van 50% tot nagenoeg het totale bedrag dat aan energiebelasting op je energienota inzake gas en elektriciteit betaald werd.


Wat kan Ondernemersgevoel.nl betekenen?

Omdat ik goed op de hoogte ben van alle regels omtrent de regelingen voor teruggaaf energiebelasting, kan ik de regeling nagenoeg van A - Z voor je regelen. Ondernemersgevoel.nl kan:

  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van een verzoek tot teruggaaf energiebelasting bewaken;
  • Jouw verzoek tot teruggaaf energiebelasting voor je schrijven en indienen; 
  • De contacten voor je onderhouden met de belastingdienst en eventuele vragenbrieven m.b.t. jouw verzoek beantwoorden;

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Wil je meer weten over de regelingen omtrent teruggaaf energiebelasting, neem dan direct contact op. In bepaalde gevallen kunnen ook niet-commerciële instellingen en zelfs particulieren van deze regeling profiteren.