WBSO Utrecht

WBSO-advies nodig in Utrecht of omgeving: Ondernemersgevoel.nl staat voor u klaar.

WBSO

De regio Utrecht, centraal gelegen in Nederland, is van oudsher een bakermat voor innovatieve bedrijven. Voor dergelijke bedrijven die veel zogenaamde R&D-projecten uitvoeren, kennen we in Nederland de WBSO-regeling . Dat is een subsidie die vooral het innovatieve MKB probeert te versterken en de toonaangevende rol van Utrecht en omgeving op dit gebied probeert te handhaven.


Meer over de WBSO

Nieuwe producten, nieuwe productieprocessen of technisch nieuwe software ontstaan niet zomaar. Daar gaat vaak een lange periode van onderzoek en ontwikkeling aan vooraf. Dergelijke projecten zijn behoorlijk risicovol. U weet immers niet bij voorbaat zeker of ze zullen slagen. Loonkosten maar ook andere kosten zoals materialen voor prototypes of de kosten die u betaalt aan derde partijen in het project, kunnen aardig oplopen.


Vanuit de WBSO wordt een aantrekkelijk deel van deze kosten vergoed waardoor het risico dat innovatie met zich mee brengt een stuk lager voor u wordt. Zelfs de uitgaven die gemoeid zijn met investeringen, denk aan de inrichting van een laboratorium of de aanschaf van een windtunnel, worden via de WBSO-subsidie deels gecompenseerd.

 

Hoeveel bedraagt de WBSO-subsidie?

Een exact bedrag kunnen we niet noemen omdat dat afhangt van de kosten die u in het ontwikkelingsproject zult gaan maken. Het percentage dat vanuit de WBSO als vergoeding kan worden verkregen loopt op tot bijna 50%. Een groot deel van het risico ten aanzien van technische ontwikkeling wordt daarmee afgewenteld op de Nederlandse staat. Dit wakkert natuurlijk de mate waarin ondernemingen besluiten te innoveren, sterk aan.


Wel is het van belang dat bedrijven zich realiseren dat de WBSO ook verplichtingen kent. Als onderneming die WBSO-subsidie ontvangt dient u een beknopte administratie bij te houden die uw projecten controleerbaar maakt. Over het algemeen valt deze administratieve belasting reuze mee. Zeker wanneer u op professionele en gecontroleerde wijze ontwikkelt, dan komt deze administratie vrijwel als vanzelf tot stand.

 

Bovendien kent Ondernemersgevel.nl de verplichtingen die samenhangen met de WBSO. Afgezien van het verzorgen van de aanvraag zullen wij u ook begeleiden in het verantwoordingsproces en bij controles.

 

Een zeer gunstig tarief voor subsidie-advies

Omdat de vergoeding vanuit de WBSO behoorlijk is, zijn in de loop der tijd ook de tarieven die voor WBSO- en andere vormen van subsidieadvies worden gerekend, behoorlijk opgelopen. Dat is in onze visie niet terecht. De WBSO is er om innovatie aan te wakkeren en moet niet aanzienlijk door adviesinstanties (subsidie adviesbureaus) worden afgeroomd. Ons uurtarief is daarom met € 60 excl. Btw per uur zeer fair. Bovendien hanteren wij een No Cure No Pay clausule. Ontwikkelaars in de regio Utrecht zijn hierbij gebaat.

 

Wij werken in de regio Utrecht graag voor u als uw adviseur t.a.v. WBSO en andere subsidies

U kunt nu uw projecten vrijblijvend bij ons laten toetsen. Dan weet u meteen of ze in aanmerking komen voor WBSO of andere innovatiesubsidies zoals de MIT of de innovatiebox.


Ook voor iets andere vormen van adviesdienstverlening kunt u bij ons terecht. Zo schrijven wij ook project- en ondernemingsplannen en geven wij advies (schrijven wij teksten) t.a.v. online communicatie. Schrijven voor en over ondernemingen, dat is wat wij doen.


Neemt direct contact met ons op. We nodigen u vanzelfsprekend ook uit om dat te doen wanneer uw oderneming niet in de regio Utrecht gevestigd is.