WBSO Tilburg

Laat je WBSO-subsidieaanvragen in de omgeving Tilburg verzorgen door ondernemersgevoel.nl

WBSO

Al eens ooit van de WBSO-regeling  gehoord? Voor bedrijven is dat toch wel dé financiële regeling op gebied van R&D. Deze regeling beoogt om projecten die te maken hebben met technische ontwikkeling in de regio Tilburg aan te wakkeren. De regio Tilburg is van groot belang voor de Nederlandse innovatieve economie en de overheid probeert die status zoveel mogelijk te handhaven.

 


Wat subsidieert de WBSO-regeling dan?

De subsidie binnen deze regeling wordt vooral verstrekt met het oog op zogenaamde R&D-projecten. Het betreft dus projecten aangaande technische ontwikkeling zoals de realisatie van vernieuwende producten voor uw eigen onderneming of voor uw klanten. Ook de realisatie van productieprocessen en software komt echter in aanmerking.

 

De kosten en uitgaven waarop subsidie kan worden verkregen hangen allemaal samen met uw ontwikkelingsproject. Dat varieert van materiaalkosten voor prototypes tot de aanschaf van de o zo noodzakelijke meetapparatuur om een innovatie mogelijk te maken. Ook investeringen komen dus in bepaalde gevallen voor subsidie in aanmerking. Het belangrijkste zijn echter de loonkosten die aan de ontwikkeling worden besteed.

 

Subsidie: hoeveel?

De mate waarin uw onderneming recht heeft op subsidie is afhankelijk van diverse zaken maar er kan in het meest gunstige geval op ongeveer 50% compensatie van de totale kosten worden gerekend. Dat neemt het risico dat samenhangt met de onzekere afloop van uw innovatie voor een groot gedeelte weg. Wanneer u op een dergelijk bedrag aanspraak wilt maken zult u zich wel moeten realiseren dat u zich aan de nodige regels zult moeten houden die de WBSO met zich mee brengt. Dat zijn regels met een eenvoudig karakter en om daaraan te voldoen kost u niet al te veel tijd. Ondernemersgevoel.nl heeft bovendien veel affiniteit met de regelgeving inzake de WBSO. U kunt dan ook rekenen op onze steun tijdens het verantwoordingsproces en bij eventuele controles.

 

Reële tariefstelling

De WBSO biedt mooie subsidiebedragen tegen een beperkte inspanning. De subsidie adviesbranche is daar in de loop der tijd echter wat te veel van gaan profiteren in onze visie. Uurtarieven van omgerekend vele honderden euro’s per uur staan niet in verhouding tot het verrichte consultancywerk en dienen de Nederlandse innovatie niet. Ons uurtarief ligt omgerekend rond de € 60 excl. Btw. Bovendien werken wij over het algemeen op basis van No Cure No Pay. Een eerlijk tarief dus.

 

Maak ook in Tilburg en omgeving optimaal gebruik van de WBSO

Met alle plezier en enthousiasme helpt Ondernemersgevoel.nl uw bedrijf in de regio Tilburg met alle zaken die betrekking hebben op de WBSO. Wij ondersteunen gedurende het hele traject van aanvraag tot controle door de subsidieverstrekker. U mist geen deadline aangezien wij die monitoren. En natuurlijk hebben wij ook kennis van andere innovatiesubsidies en subsidies voor het bedrijfsleven, waaronder de MIT en de Innovatiebox?


En heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening dan zit u bij ons goed. U kunt namelijk ook bij ons terecht voor bedrijfsadvies-achtige opdrachten. Wij schrijven bijvoorbeeld zowel ondernemings- als projectplannen. Tenslotte hebben wij ook veel affiniteit met online-communicatie. Wat wij doen heet copywriting voor bedrijven. Wij schrijven met andere woorden voor bedrijven.


Wanneer u wilt kunt u geheel vrijblijvend door ons laten bepalen of uw project voor de WBSO in aanmerking komt. U kunt ons bereiken via het contactformulier. Wij werken ook graag voor u wanneer uw bedrijf niet in Tilburg of omgeving gevestigd is. WBSO is er voor ieder Nederlands bedrijf.