WBSO Rotterdam

U zocht een WBSO-adviseur die werkt voor de regio Rotterdam, dan zit u bij Ondernemersgevoel.nl goed.

WBSO

Veel ondernemingen die gevestigd zijn in de regio Rotterdam, maken gebruik van de WBSO-regeling. Dat is een subsidieregeling die een financiële bijdrage biedt in zogenaamde R&D-projecten. Deze regeling is mede door de overheid in het leven geroepen om de toonaangevende rol voor wat betreft R&D in de regio Rotterdam te bevorderen en te handhaven.


Wat u moet weten over de WBSO

Als ontwikkelend ondernemer weet u maar al te goed dat technisch nieuwe producten, zowel fysiek als ontastbaar (zoals bijvoorbeeld software) maar ook nieuwe productieprocessen niet vanzelf tot stand komen. Daar gaan vaak lange periodes van onderzoek aan vooraf. En niet altijd leiden dergelijke R&D-projecten tot een bevredigend resultaat. Want wat als de innovatie mislukt? Dat risico is inherent aan technische ontwikkeling en maakt bedrijven van nature terughoudend t.a.v. het uitvoeren van dergelijke projecten.

 

Vanuit de WBSO wordt een groot deel van de kosten van ontwikkeling, zoals loonkosten van ontwikkelend personeel, materiaalkosten voor prototypes maar ook investeringen die met de ontwikkeling samenhangen (laboratoriuminrichting, windtunnel, etc.) gecompenseerd. Dit verlaagt uw risico en bevordert daarmee R&D.

 

Welke subsidiebedragen gelden voor u in de regio Rotterdam?

Hoe hoger uw ontwikkelkosten des te hoger is de vergoeding die u vanuit de WBSO kunt krijgen. Deze vergoeding kan oplopen tot bijna 50% van de subsidiabele R&D-kosten. Aan de WBSO zijn wel wat regels verbonden. Niet alle kosten en investeringen zijn (in dezelfde mate) subsidiabel. Daarnaast heeft u, wanneer u van deze regeling gebruik wilt maken, verplichtingen op administratief gebied.

 

De WBSO is een laagdrempelige regeling maar wij helpen u, naast het verzorgen van de aanvraag, graag met de verantwoording ervan. Zo weet u zeker dat het allemaal goed gaat en mist u nooit deadlines. 

 

Uitstekend WBSO-advies voor een aantrekkelijke prijs

Wij rekenen niet de buitenproportionele tarieven die sommige andere adviseurs in de subsidieadviesbranche hanteren. Ook wij hanteren een No Cure No Pay aanpak maar ons uurtarief is met € 60 excl. Btw per uur zeer schappelijk. Omgerekende uurtarieven van vele honderden euro’s per uur zijn tamelijk gebruikelijk in onze branche maar wij vinden dat ondernemend MKB-Nederland en de innovatieve bedrijven in het bijzonder daardoor in te beperkte mate van de WBSO profiteren.

 

Neem contact met ons op vanuit uw onderneming in de regio Rotterdam

Wellicht twijfelt u of uw project / projecten in aanmerking komt / komen voor de WBSO. In dat geval nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Tijdens een korte telefonische conversatie kunnen wij snel een beeld krijgen van uw project en of het voor WBSO (en andere subsidies zoals MIT en Innovatiebox) in aanmerking kan komen.


Ook voor andere vormen van advies kunt u overigens bij ons terecht. De rode draad in onze activiteiten wordt gevormd door het schrijven voor ondernemingen. Wij schrijven dus ook ondernemingsplannen, projectplannen en teksten voor online communicatie.


Contacteer ons direct, ook wanneer uw bedrijf niet in de regio Rotterdam gelegen is.