WBSO Nijmegen

Laat WBSO-aanvragen in Nijmegen en omgeving verzorgen door Ondernemersgevoel.nl

WBSO

De WBSO is een prachtige subsidieregeling die erop gericht is om de mate van innovativiteit in het bedrijfsleven te bevorderen. Nederland en de regio Nijmegen in het bijzonder, is een kenniseconomie. Het is van groot belang om die technische voorsprong te behouden op de rest van de wereld. De WBSO subsidieert daarom R&D-activiteiten.

 


Waarover gaat deze subsidie precies?

Wanneer men een innovatieproject start dan zijn daar vaak behoorlijke kosten en investeringen mee gemoeid die vooralsnog niet zullen worden terugverdiend. Mocht de ontwikkeling niet slagen dan zal er zelfs sprake zijn van financieel verlies. Dat maakt innovatie een risicovolle aangelegenheid.


Met name de loonkosten die met ontwikkeling gemoeid zijn vormen een flinke kostenpost. Verder kan gedacht worden aan materiaalkosten en kosten van derde partijen die moeten worden ingeschakeld. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan om een innovatie mogelijk te maken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een windtunnel voor weerstandmeting en aerodynamica. Al deze kosten en investeringen kunnen met behulp van de WBSO gesubsidieerd worden. Zowel product-, proces- als softwareontwikkeling passen binnen de WBSO.

 

Om welke bedragen gaat het?

Het bedrag dat u aan subsidie kunt krijgen ligt niet vast, de percentages wel, al verschillende die per type onderneming (van startende tot gevestigde ontwikkelaars). De subsidie bedraagt maximaal bijna 50% van alle met R&D samenhangende kosten. Het risico van innovatie gaat daardoor gedeeltelijk over van uw onderneming op de Nederlandse overheid.


Realiseer u wel dat u een aantal verplichtingen heeft wanneer u van de WBSO gebruik wilt maken. Zo moet u een urenadministratie bijhouden en melden welke kosten u heeft gemaakt. De verplichtingen zijn laagdrempelig en goed bij ons bekend. Afgezien van het verzorgen van de aanvraag zal Ondernemersgevoel.nl u ook helpen met de administratieve verantwoording.

 

Kies voor ons gunstige tarief

Onze dienstverlening is kwalitatief goed op peil maar wij hanteren niet de hoge tarieven zoals veel andere adviseurs in de subsidiebranche. Net als anderen hanteren wij graag een No Cure No Pay clausule. Daarnaast bedraag ons uurtarief € 60 excl. Btw per uur.  Met onze verantwoorde tarieven dragen wij bij aan een daadwerkelijke impuls van innovativiteit in uw regio, de regio Nijmegen.

 

Kies in de regio Nijmegen voor Ondernemersgevoel.nl

Wanneer u wilt kunt u direct contact met ons opnemen om de projecten die u in gedachten heeft te toetsen aan de WBSO. U heeft dan direct helder of u voor subsidie in aanmerking komt. Wanneer wij kansen zien dan zullen wij u ook informeren over aanvullende (innovatie) subsidies zodat u maximaal profiteert.


Naast subsidieadvies bieden wij ook bedrijfsadvies en communicatieadvies aan ondernemers. Schrijven voor ondernemers vormt voor ons de rode draad. Wij schrijven ondernemings- en projectplannen maar ook webteksten en dergelijke.


Neem direct contact met ons op. Ook wanneer uw bedrijf niet in de regio Nijmegen gevestigd is.