WBSO advies Maastricht

Ondernemersgevoel.nl: Voor al jouw WBSO-subsidie aanvragen in Maastricht en omgeving. Doe een beroep op ons advies!

WBSO advies Maastricht

Ken je de WBSO  al? Voor het bedrijfsleven is dat de belangrijkste stimulerende subsidie in Nederland. Met de WBSO wordt getracht een impuls te geven aan technische ontwikkelingsprojecten in de regio Maastricht. Onze overheid ziet het als essentieel om de toonaangevende technologische status van het gebied rond Maastricht, te handhaven en uit te bouwen. Om de WBSO optimaal in je bedrijf te implementeren roep je de hulp in van een adviseur. 


Beste WBSO adviseur? Waarop krijg ik allemaal subsidie?

Het zijn in het bijzonder de typische research & development projecten die met de WBSO worden gestimuleerd. Maastricht vormt een regio die vooroploopt in Nederland op het gebied van R&D. Voor WBSO in aanmerking komende R&D-projecten zijn bijvoorbeeld software, producten en productiemethoden voor jezelf of voor je klanten. De kosten die met de ontwikkeling samenhangen worden met de WBSO gesubsidieerd. Je kunt dan denken aan loonkosten als belangrijkste en meest kostbare component. Echter ook materiaalkosten en zelfs de investering in specifieke apparatuur zijn subsidiabel.  Soms is de aanschaf van apparatuur (denk aan meetapparatuur) noodzakelijk om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Wij staan je bij als jouw adviseur om de WBSO optimaal te benutten.

Hoeveel subsidie biedt de WBSO?

Dat verschilt per geval. Maar als jouw adviseur kun je ervan op aan dat we zullen proberen om de subsidieopbrengst te optimaliseren.

 

In de meest gunstige situatie komt men in aanmerking voor compensatie van bijna de helft van de kosten van je ontwikkelproject. Dat verlaagt het ondernemersrisico aanzienlijk. Wel dien je je te realiseren dat er regels zijn waaraan men zich moet houden wanneer er van de WBSO  gebruik wordt gemaakt. Deze regels zijn niet erg hoogdrempelig en de tijd die ze voor je in beslag nemen is beperkt. Bovendien is Ondernemersgevoel.nl goed van de regels rond de WBSO op de hoogte, zoals je van een adviseur mag verwachten. Wij steunen je als adviseur zowel tijdens het proces van aanvragen als het proces van verantwoording. Je kunt altijd op ons terugvallen.

Een eerlijk tarief

De vergoedingen die voor subsidieadvies door adviseurs in  rekening worden gebracht zijn nogal eens aan de hoge kant. Het No Cure No Pay principe achten wij geen rechtvaardiging van omgerekende uurtarieven tot vele honderden euro’s. Dergelijke prijzen dragen niet bij aan de bevordering van een innovatief klimaat. Het uurtarief van Ondernemersgevoel.nl, als basis voor de prijs van onze offerte, ligt rond de € 60 excl. Btw per uur.

Dé specialist op gebied van WBSO in de regio Maastricht heet Ondernemersgevoel.nl

De volledige ontzorging t.a.v. jouw WBSO-subsidie aanvragen in de regio Maastricht is onze specialiteit. Wij staan aanvragers bij van aanvraag tot en met verantwoording, waaronder hulp bij controles. Deadlines worden voor je bewaakt. En indien gewenst doen wij ook een beroep voor op andere subsidies zoals de aan de WBSO gerelateerde Innovatiebox. Ook de mogelijkheden die de MIT-subsidie biedt zijn ons bekend.

WBSO adviseur Maastricht

Afgezien van subsidieadvies verstrekken wij ook bedrijfsadvies in de vorm van het schrijven van wervende ondernemingsplannen en financiële plannen. Daarnaast beschikken wij over ruime kennis van (online) communicatie. Copywriting, oftewel schrijven voor en over bedrijven, dat is waar wij goed in zijn.

 

Je stelt het vast op prijs om vrijblijvend te kunnen bepalen of jouw R&D-project voor WBSO in aanmerking komt. Laat dat ons dan weten via onze contactpagina. Contacteer ons ook vooral wanneer je bedrijf niet gevestigd is in de regio Maastricht. WBSO kan worden gebruikt door alle Nederlandse bedrijven.