WBSO advies Heerlen

Ondernemersgevoel.nl verzorgt als adviseur WBSO-subsidie aanvragen in Heerlen en omgeving

WBSO advies Heerlen

Is de WBSO-regeling je al bekend? Geen andere subsidieregeling is voor het bedrijfsleven in Nederland zo lucratief als deze. De subsidie heeft tot doel om technische ontwikkelingsprojecten in de regio Heerlen aan te wakkeren. De Nederlandse overheid beschouwt dit gebied als toonaangevend op het gebied van technologische ontwikkeling. Ze wil deze status van het gebied rond Heerlen graag handhaven en verder uit bouwen. Ondernemersgevoel is WBSO-adviseur.


Waarop geeft de WBSO-regeling subsidie?

Met name research & development projecten worden met de WBSO gestimuleerd. Heerlen vormt een regio die vooroploopt qua R&D. R&D-projecten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van software en vernieuwende producten voor jouw klantgroepen. Ook de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken is subsidiabel.  Voor subsidie komen alle kosten in aanmerking die met de ontwikkeling samenhangen. De belangrijkste factor worden meestal door de loonkosten gevormd. Ook materiaalkosten, bijvoorbeeld voor de realisatie van een prototype, komen echter in aanmerking. Vaak is het bovendien noodzakelijk om specifieke apparatuur, zoals een meetapparaat, aan te schaffen om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Ook dergelijke investeringen kunnen rekenen op subsidie vanuit de WBSO. Lastige materie? Wij geven graag advies t.a.v. de WBSO.

Wat is de omvang van de subsidie die men krijgt?

De hoogte van de subsidie is van diverse factoren afhankelijk. Uiteindelijk kan gerekend worden op een compensatie van bijna 50% van de ontwikkelkosten. Dit maakt het voor jouw bedrijf aanzienlijk minder risicovol om tijd en moeite te investeren in een onzeker ontwikkeltraject. Wel zul je je moeten realiseren dat je binnen de WBSO aan een aantal regels gebonden bent. Deze regels kennen een laagdrempelig karakter en vergen niet veel van je tijd. Bovendien kent Ondernemersgevoel.nl als WBSO-adviseur de regels rond de WBSO goed. Je kunt dan ook rekenen onze steun en ons gedegen advies tijdens het totale verantwoordingsproces. Van aanvraag tot verantwoording staan wij je volledig bij.

WBSO adviseur Heerlen

Reële tariefstelling voor ons WBSO-advies

In de loop der tijd is er in onze visie een tariefstelling ontstaan binnen de subsidie advies branche die niet erg reëel meer is. De door consultants gehanteerde uurtarieven staan dikwijls niet meer in verhouding tot de mate van inspanning om de subsidie veilig te stellen. Omgerekende uurtarieven van vele honderden euro’s zijn niet zeldzaam. Dat is jammer. Uiteindelijk gaat het ten koste van het innoverend vermogen van de Nederlandse bedrijvigheid. Het uurtarief als WBSO-adviseur van Ondernemersgevoel.nl van ongeveer € 60 per uur, vormt het uitgangspunt voor onze offerteprijs. Indien gewenst werken wij wel op basis van No Cure No Pay.

WBSO-advies in Heerlen en omgeving

Ondernemersgevoel.nl helpt jouw bedrijf in de regio Heerlen als adviseur met je volledige WBSO-traject. Wij ontzorgen geheel van aanvraag tot en met verantwoording. Ook bieden wij hulp, ondersteuning en aanwezigheid bij controles. Ook deadlines in het kader van de WBSO worden door ons bewaakt en indien nodig voeren wij bezwaar. En wil je een beroep doen op een andere subsidieregeling dan de WBSO? Bijvoorbeeld de MIT of de Innovatiebox? Ook daarvoor kan men ons als adviseur inschakelen.
 
Onze dienstverlening gaat bovendien verder dan subsidieadvies alleen. Wij verstrekken namelijk ook bedrijfsadvies in de vorm van het schrijven van project- en ondernemingsplannen. Ook hebben wij ruime affiniteit met het aspect (online) communicatie. Copywriting voor bedrijven op allerlei gebieden loopt als een rode draad door onze dienstverlening.
 
Laat nu vrijblijvend bepalen of jouw ontwikkelproject op WBSO-steun kan rekenen. Neem contact op via ons contactformulier of bel ons. Vanzelfsprekend zijn wij je ook graag van dienst wanneer jouw bedrijf niet gevestigd is in Heerlen. WBSO-subsidie is er ter ondersteuning van alle Nederlandse bedrijven.