WBSO Heerlen

Ondernemersgevoel.nl: Verzorgt WBSO-subsidie aanvragen in Heerlen en omgeving

WBSO

Is de WBSO-regeling u al bekend? Geen andere subsidieregeling is voor het bedrijfsleven in Nederland zo lucratief als deze. De subsidie heeft tot doel om technische ontwikkelingsprojecten in de regio Heerlen aan te wakkeren. De Nederlandse overheid beschouwt dit gebied als toonaangevend op het gebied van technologische ontwikkeling. Ze wil deze status van het gebied rond Heerlen graag handhaven en verder uit bouwen.


Waarop geeft de WBSO-regeling subsidie?

Met name research & development projecten worden met de WBSO gestimuleerd. Heerlen vormt een regio die vooroploopt qua R&D. R&D-projecten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van software en vernieuwende producten voor uw klantgroepen. Ook de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken is subsidiabel.  Voor subsidie komen alle kosten in aanmerking die met uw ontwikkeling samenhangen. De belangrijkste factor worden meestal door de loonkosten gevormd. Ook materiaalkosten, bijvoorbeeld voor de realisatie van een prototype, komen echter in aanmerking. Vaak is het bovendien noodzakelijk om specifieke apparatuur, zoals een meetapparaat, aan te schaffen om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Ook dergelijke investeringen kunnen rekenen op subsidie vanuit de WBSO.

 

Wat is de omvang van de subsidie die u krijgt?

De hoogte van de subsidie is van diverse factoren afhankelijk. Uiteindelijk kan gerekend worden op een compensatie van bijna 50% van de ontwikkelkosten. Dit maakt het voor u aanzienlijk minder risicovol om tijd en moeite te investeren in een onzeker ontwikkeltraject. Wel zult u zich moeten realiseren dat u binnen de WBSO aan een aantal regels gebonden bent. Deze regels kennen een laagdrempelig karakter en vergen niet veel van uw tijd. Bovendien kent Ondernemersgevoel.nl de regels rond de WBSO goed. U kunt dan ook rekenen op onze steun tijdens het totale verantwoordingsproces. Van aanvraag tot verantwoording staan wij u volledig bij.

 

Reële tariefstelling

In de loop der tijd is er in onze visie een tariefstelling ontstaan binnen de subsidie adviesbranche die niet erg reëel meer is. De door consultants gehanteerde uurtarieven staan dikwijls niet meer in verhouding tot de mate van inspanning om de subsidie veilig te stellen. Omgerekende uurtarieven van vele honderden euro’s zijn niet zeldzaam. Dat is jammer. Uiteindelijk gaat het ten koste van het innoverend vermogen van de Nederlandse bedrijvigheid. Het uurtarief van Ondernemersgevoel.nl van ongeveer € 60 per uur vormt het uitgangspunt voor onze offerteprijs. Indien gewenst werken wij wel op basis van No Cure No Pay voor u.

 

De WBSO in Heerlen en omgeving

Ondernemersgevoel.nl helpt uw bedrijf in de regio Heerlen met uw volledige WBSO-traject. Wij ontzorgen geheel van aanvraag tot en met verantwoording. Ook bieden wij hulp, ondersteuning en aanwezigheid bij controles. Ook deadlines in het kader van de WBSO worden door ons bewaakt en indien nodig voeren wij bezwaar. En wilt u een beroep doen op een andere subsidieregeling dan de WBSO? Bijvoorbeeld de MIT of de Innovatiebox? Ook daarvoor kunt u ons inschakelen.

 

Onze dienstverlening gaat bovendien verder dan subsidieadvies alleen. Wij verstrekken namelijk ook bedrijfsadvies in de vorm van het schrijven van project- en ondernemingsplannen. Ook hebben wij ruime affiniteit met het aspect (online) communicatie. Copywriting voor bedrijven op allerlei gebied loopt als een rode draad door onze dienstverlening.

 

Laat nu vrijblijvend bepalen of uw ontwikkelproject op WBSO-steun kan rekenen. Neem contact op via ons contactformulier of bel ons. Vanzelfsprekend zijn wij u ook graag van dienst wanneer uw bedrijf niet gevestigd is in Heerlen. WBSO-subsidie is er ter ondersteuning van alle Nederlandse bedrijven.