WBSO Dordrecht

Ondernemersgevoel.nl heeft ervaring met het verzorgen van de WBSO voor diverse bedrijven in de regio Dordrecht.

WBSO

Wij kennen een groot aantal ondernemingen die in de regio Dordrecht gebruik maken van de WBSO. Diverse van deze bedrijven hebben wij van advies voorzien ten aanzien van de WBSO. Deze subsidie ondersteunt in financiële zin bij projecten op het gebied van R&D. De regeling heeft tot doel om de innovativiteit, die traditioneel bij veel bedrijven in de regio Dordrecht aanwezig is, te stimuleren.


Wij vertellen u graag meer over de WBSO

Wanneer u een nieuw product, productieproces of nieuwe software gaat ontwikkelen dan brengt dat risico’s met zich mee. De kosten die u maakt voor wat betreft ontwikkelend personeel, materiaalkosten en kosten aan derde partijen kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast moeten er niet zelden investeringen worden gepleegd om een bepaalde innovatie mogelijk te maken. Denk daarbij aan de inrichting van een labruimte of een windtunnel voor meting van aerodynamica.


Met de WBSO kan een groot deel van deze kosten en investeringen worden bekostigd. Dat zorgt ervoor dat het financiële risico voor de individuele organisatie afneemt en maakt het opzetten van innovatieprojecten aantrekkelijker. Zo wordt de innovatiekracht gediend.

 

De vergoedingspercentages van de WBSO

De mate waarin u subsidie krijgt verschilt. Uiteindelijk kan de vergoeding vanuit de overheid oplopen tot een kleine 50% van alle met R&D samenhangende kosten en investeringen. Dat is zeer aantrekkelijk. Uw innovatie hoeft niet te slagen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Maar u moet de kosten wel daadwerkelijk maken.

 

Wij attenderen u er ook graag op dat wanneer een onderneming gebruik maakt van de WBSO er wel bepaalde verplichtingen zijn waaraan voldaan moet worden. Uw R&D-proces moet controleerbaar zijn voor de subsidieverstrekker. De documentatie die daarvoor nodig is wordt echter meestal al als vanzelf opgebouwd in een ontwikkelproces. Voor het bewaken van deadlines en overige ondersteuning kunt u bij Ondernemersgevoel.nl terecht. Ook schrijven wij uw WBSO-aanvraag n.a.v. een “interview” met u.

 

Profiteer in de regio Dordrecht van een schappelijk tarief

De WBSO biedt aanzienlijke vergoedingen en daar wordt door de subsidieadviesbranche nogal eens van geprofiteerd. Uurtarieven van omgerekend vele honderden euro’s dienen in onze visie echter de regeling niet. De subsidie is er immers om innovatie te stimuleren. Het tarief van onze onderneming bedraagt € 60 excl. Btw per uur. In onze visie dekt dat onze werkzaamheden voldoende. Wij werken overigens ook nog eens op basis van No Cure No Pay. Krijgt u geen subsidie dan sturen wij geen factuur.

 

Bedrijven uit Dordrecht en omgeving, profiteer optimaal van de WBSO

Benader ons om te bepalen of de projecten die u in gedachten heeft, voor WBSO in aanmerking komen. Wanneer wij telefonisch met u kunnen afstemmen wat u van plan bent kunnen wij daar snel en vrijblijvend een inschatting van maken.


U kunt ons ook benaderen wanneer u behoefte heeft aan andere vormen van advies. In bijna alles wat met schrijven en ondernemen te maken heeft kunnen wij u van dienst zijn. Zo schrijven wij ook ondernemingsplannen en projectplannen en verzorgen wij (online) copywriting.


Wij horen graag van u. Wanneer u een bericht achter laat op onze contactpagina dan benaderen wij u. Dat doen we trouwens ook wanneer u niet in de regio Dordrecht gevestigd bent.