WBSO advies Breda

Ondernemers in de regio Breda: Laat je WBSO-subsidie aanvragen door Ondernemersgevoel.nl!

WBSO advies Breda

Je kent de WBSO-subsidie toch wel? Zo niet dan is het aan te raden dat dat je je er als ondernemer eens in verdiept. De WBSO is immers een van de meest essentiële subsidiemogelijkheden voor ondernemend Nederland. De overheid probeert er technische ontwikkelingsprojecten (R&D) mee te stimuleren in de regio Breda. Deze regio is van oudsher behoorlijk innovatief en het doel van de WBSO is om deze innovativiteit als speerpunt te behouden. Weet je nog niks van de WBSO dan geen nood: Ondernemersgevoel.nl is  WBSO-adviseur.


Wat subsidieert de WBSO?

De subsidie in het kader van de WBSO wordt verstrekt voor alle kosten en investeringen die samenhangen met R&D-projecten. Dergelijke projecten zijn risicovol want het is vaak onzeker of ze zullen slagen. De belangrijkste kosten met betrekking tot innovatie zijn de loonkosten van de personeelsleden die er tijd aan besteden. Echter ook materiaalkosten en kosten van derden in het ontwikkelproject worden via de WBSO gesubsidieerd. Als adviseur kunnen wij ervoor zorgen dat je de WBSO optimaal benut. 

WBSO adviseur Breda

Op hoeveel subsidie mag u rekenen?

De hoogte van de subsidie varieert. Voor startende ontwikkelaars is de subsidiepot het grootst. De vergoeding die men krijgt kan in het meest gunstige geval oplopen tot bijna 50% van de in totaal met je project samenhangende kosten. Het ondernemersrisico ten aanzien van risicovolle ontwikkeling komt daarmee grotendeels voor rekening van de Nederlandse overheid.

 

De WBSO biedt je een mooie kans om jouw ideeën daadwerkelijk te gaan realiseren. Maar je moet je wel realiseren dat niets helemaal voor niets is. Als subsidie-ontvangende partij heb je een aantal verplichtingen naar de subsidieverstrekker. Die zijn behoorlijk laagdrempelig en kosten je niet al te veel tijd. Wij kennen deze verplichtingen bovendien en kunnen je met ons advies helpen bij zowel de aanvraag als bij de verantwoording van de subsidie. Als adviseur heb je onze volledige steun.

Ondernemersgevoel.nl hanteert een aantrekkelijk adviestarief

De subsidieadviesbranche heeft altijd behoorlijk van de WBSO geprofiteerd met hoge tarieven. Vaak wordt er op No Cure No Pay basis gewerkt maar omgerekend zijn de uurtarieven vaak echt te hoog. Wij doen dat anders en hanteren een uurtarief van € 60 excl. Btw, zelfs bij een No Cure No Pay clausule. Op die manier proberen wij met als WBSO-adviseur daadwerkelijk aan een impuls bij te dragen van de mate van innovatie in de regio Breda en er niet enkel van te profiteren.

WBSO-adviseur nodig in de regio Breda? Ga dan naar Ondernemersgevoel.nl

Heb je of beoog je innovatieve projecten in jouw onderneming in de regio Breda? Laat ons vrijblijvend toetsen of ze voor WBSO in aanmerking komen. Wij checken tegelijkertijd of andere subsidieregeling van toepassing zouden kunnen zijn zoals de MIT en de Innovatiebox.

 

De dienstverlening van onze firma gaat echter verder dan subsidieadvies. Ook voor ondernemings- en projectplannen kun je bij ons terecht. Daarnaast zijn wij bedreven ten aanzien van online communicatieadviesdiensten. Het schrijven voor ondernemers is de rode draad in onze bedrijfsvoering.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op over de WBSO of een andere subsidie, ook wanneer jouw onderneming niet in de regio Breda gevestigd is.