WBSO Breda

Ondernemers in de regio Breda: Laat je WBSO-subsidie aanvragen door Ondernemersgevoel.nl

WBSO

U kent de WBSO-subsidie toch wel? Zo niet dan is het aan te raden dat u zich er eens in verdiept. De WBSO is immers een van de meest essentiële subsidiemogelijkheden voor ondernemend Nederland. De overheid probeert er technische ontwikkelingsprojecten (R&D) mee te stimuleren in de regio Breda. Deze regio is van oudsher behoorlijk innovatief en het doel van de WBSO is om deze innovativiteit als speerpunt te behouden.


Wat subsidieert de WBSO?

De subsidie in het kader van de WBSO wordt verstrekt voor alle kosten en investeringen die samenhangen met R&D-projecten. Dergelijke projecten zijn risicovol want het is vaak onzeker of ze zullen slagen. De belangrijkste kosten met betrekking tot innovatie zijn de loonkosten van de personeelsleden die er tijd aan besteden. Echter ook materiaalkosten en kosten van derden in het ontwikkelproject worden via de WBSO gesubsidieerd.


Het is zelf mogelijk om investeringen met betrekking tot het ontwikkelproject via de WBSO gedeeltelijk vergoed te krijgen. Denk aan kapitaalintensieve investeringen in bepaalde meetapparatuur zoals bijvoorbeeld een windtunnel. De WBSO is er voor diverse typen projecten. Het kan gaan om product-, proces- en softwareontwikkeling.

 

Op hoeveel subsidie mag u rekenen?

De hoogte van de subsidie varieert. Voor startende ontwikkelaars is de subsidiepot het grootst. De vergoeding die u krijgt kan in het meest gunstige geval oplopen tot bijna 50% van de in totaal met uw project samenhangende kosten. Het ondernemersrisico ten aanzien van risicovolle ontwikkeling komt daarmee grotendeels voor rekening van de Nederlandse overheid.


De WBSO biedt u een mooie kans om uw ideeën daadwerkelijk te gaan realiseren. Maar u moet zich wel realiseren dat niets helemaal voor niets is. U heeft als subsidie-ontvangende partij een aantal verplichtingen naar de subsidieverstrekker. Die zijn behoorlijk laagdrempelig en kosten u niet al te veel tijd. Wij kennen deze verplichtingen bovendien en kunnen u helpen bij zowel de aanvraag als bij de verantwoording van de subsidie.

 

Ondernemersgevoel.nl: een aantrekkelijk adviestarief

De subsidieadviesbranche heeft altijd behoorlijk van de WBSO geprofiteerd met hoge tarieven. Vaak wordt er op No Cure No Pay basis gewerkt maar omgerekend zijn de uurtarieven vaak echt te hoog. Wij doen dat anders en hanteren een uurtarief van € 60 excl. Btw, zelfs bij een No Cure No Pay clausule. Op die manier proberen wij daadwerkelijk aan een impuls bij te dragen van de mate van innovatie in de regio Breda en er niet enkel van te profiteren.

 

WBSO-advies nodig in de regio Breda? Ga dan naar Ondernemersgevoel.nl

Heeft of beoogt u innovatieve projecten in uw onderneming in de regio Breda? Laat ons vrijblijvend toetsen of ze voor WBSO in aanmerking komen. Wij checken tegelijkertijd of andere subsidieregeling van toepassing zouden kunnen zijn zoals de MIT en de Innovatiebox.


De dienstverlening van onze firma gaat echter verder dan subsidieadvies. Ook voor ondernemings- en projectplannen kunt u bij ons terecht. Daarnaast zijn wij bedreven ten aanzien van online communicatieadviesdiensten. Het schrijven voor ondernemers is de rode draad in onze bedrijfsvoering.


Neem vrijblijvend contact met ons op over de WBSO of een andere subsidie, ook wanneer uw onderneming niet in de regio Breda gevestigd is.