WBSO Arnhem

In Arnhem en omgeving kies je voor WBSO-advies van Ondernemersgevoel.nl.

WBSO

U kent de WBSO nog niet? Dat is dé subsidie voor ondernemend Nederland. Zowel eenpitters als grote multinationals profiteren van deze mogelijkheid. De WBSO biedt subsidie op R&D-activiteiten. De overheid wil de leidende rol van Nederland en de regio Arnhem in het bijzonder in Internationale R&D zo veel mogelijk versterken.

 


Wat is de WBSO dan precies?

Ieder ontwikkelproject dat een nieuw product, nieuw productieproces of nieuwe software beoogt is risicovol. U weet immers niet of het zal slagen. Toch besteedt u er het nodige geld aan. Denk vooral aan de loonkosten van het ontwikkelend personeel. Echter ook de kosten voor de realisatie van een prototype (materiaal) of de betrokkenheid van derde partijen kunnen aardig oplopen.


De WBSO zorgt voor een vergoeding voor deze kosten, zelfs wanneer uw project uiteindelijk niet slaagt. En zelfs wanneer u grote investeringen moet doen om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken, zoals een laboratorium of het inrichten van een testruimte, dan kan een deel van die investering via de WBSO worden gefinancierd.

 

Over welke bedragen praten we?

Vanuit de WBSO kan de bijdrage in kosten en investeringen oplopen tot bijna 50%. De percentages en vergoedingen veranderen jaarlijks en verschillen bovendien al naar gelang de organisatie en de situatie. Een ding is echter zeker en dat is dat de WBSO het risico van de individuele onderneming dat gepaard gaat met R&D, aanzienlijk verlaagt.


Tegelijkertijd vragen wij u wel zich te realiseren dat er ook verplichtingen zijn die met de WBSO samenhangen. Die verplichtingen zijn voor uw bedrijf in de regio Arnhem niet al te zwaar. U moet enkele kleine administraties bijhouden voor wanneer er een controle door de subsidieverstrekker wordt uitgevoerd. Overigens is Ondernemersgevoel.nl goed op de hoogte van alle regels en wij kunnen u, afgezien van het verzorgen van de aanvraag, ondersteunen bij de verantwoording ervan.

 

Profiteer van ons tarief

Waar u bij andere adviespartijen in de subsidie adviesbranche vaak te maken krijgt met uurtarieven van omgerekend vele honderden euro’s, bedraagt ons uurtarief € 60 per uur. Wij werken ook nog eens op No Cure No Pay basis. Op die manier houdt u het nodige geld dat met de WBSO samenhangt in eigen zak in plaats van dat u het aan adviesdiensten moet spenderen. Het innovatieve ondernemersklimaat in Arnhem en omgeving is hierbij gebaat.

 

Ondernemersgevoel.nl staat u in de regio Arnhem graag ten dienste

Heeft u al een of meer projecten waarvan u vermoedt dat die voor WBSO in aanmerking kunnen komen? Neem contact met ons op om vrijblijvend te laten toetsen of uw innovatieve ideeën in onze opinie voor WBSO in aanmerking komen.


Heeft u andere behoeften? Het is goed om te weten dat het schrijven voor ondernemingen de rode draad in onze dienstverlening vormt. Wij schrijven niet alleen subsidieaanvragen maar geven ook bedrijfsadvies in de vorm van het schrijven van project- en ondernemingsplannen. Daarnaast bieden wij dienstverlening aan ten aanzien van online communicatie.


Contacteer ons direct over de WBSO of een andere vorm van dienstverlening, ook wanneer uw bedrijf niet in de regio Arnhem gevestigd is.