WBSO-adviseur

(WBSO: fiscale regeling ter bevordering van R&D-activiteiten)

WBSO

Ondernemersgevoel.nl is WBSO-adviseur. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden) is een subsidie waarmee Nederlandse ondernemingen, van groot tot klein, kunnen besparen op werknemersloonkosten gerelateerd aan R&D-werkzaamheden. Daarnaast kunnen andere kosten en uitgaven voor R&D projecten, zoals prototypes en onderzoeksapparatuur met de WBSO worden verlaagd. Het is een regeling met tot wel 32% subsidie op technologische ontwikkelingsactiviteiten. De technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur binnen uw eigen bedrijf kan risicovol zijn. De WBSO verlaagt dit risico net als de MIT-subsidie.


Wat zijn de voordelen van de WBSO subsidie?

De eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven levert binnen een BV tot wel 32% subsidie op. Starters krijgen zelfs 40% subsidie. Boven € 350.000,- is het subsidietarief 14%.  Als zelfstandige voor de inkomstenbelasting die minimaal 500 interne uren per jaar aan ontwikkeling (S&O-uren) besteedt, krijgt u een vaste aftrek in de inkomstenbelasting.  

Wat kan ik voor u betekenen als WBSO-adviseur?

Omdat ik goed op de hoogte ben van alle regels omtrent de WBSO kan ik deze regeling als WBSO adviseur nagenoeg van A - Z voor u regelen. Ik kan:

  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van de WBSO bewaken;
  • Uw WBSO-subsidie aanvraag voor u schrijven en indienen; 
  • De contacten voor u onderhouden met de subsidieverstrekker en eventuele vragenbrieven m.b.t. uw aanvraag beantwoorden;
  • U als WBSO-adviseur faciliteren bij het voldoen aan de beperkte administratieve verplichtingen die gelden voor de WBSO.   

Omdat ik ervaring heb met diverse ontwikkeltrajecten en daaraan gerelateerde zaken als het patenteren en vermarkten van nieuwe technieken, kan ik u bovendien inhoudelijk adviseren t.a.v. uw ontwikkelproject.  

 

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Wilt u meer weten over deze regeling, of wilt u dat ik een aanvraag als WBSO-adviseur voor u verzorg, neem dan direct contact met mij op.