WBSO-adviseur

(WBSO: fiscale regeling ter bevordering van R&D-activiteiten)

WBSO-adviseur

Ondernemersgevoel.nl is WBSO-adviseur. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden) is een subsidie waarmee Nederlandse ondernemingen, van groot tot klein, kunnen besparen op werknemersloonkosten gerelateerd aan R&D-werkzaamheden. Daarnaast kunnen andere kosten en uitgaven voor R&D projecten, zoals prototypes en onderzoeksapparatuur met de WBSO worden verlaagd. Het is een regeling met tot wel 32% subsidie op technologische ontwikkelingsactiviteiten. De technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur binnen het eigen bedrijf kan risicovol zijn. De WBSO verlaagt dit risico net als de MIT-subsidie. Als WBSO-adviseur kan Ondernemersgevoel.nl het aanvragen van de WBSO voor jouw onderneming vergemakkelijken.


Wat zijn de voordelen van de WBSO subsidie?

De eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven levert binnen een BV tot wel 32% subsidie op. Starters krijgen zelfs 40% subsidie. Boven € 350.000,- is het subsidietarief 14%.  Als zelfstandige voor de inkomstenbelasting die minimaal 500 interne uren per jaar aan ontwikkeling (S&O-uren) besteedt, krijg je een vaste aftrek in de inkomstenbelasting. 

Wat kan Ondernemersgevoel.nl voor jou betekenen als WBSO-adviseur?

Omdat wij goed op de hoogte zijn van alle regels omtrent de WBSO kunnen wij deze regeling als WBSO-adviseur nagenoeg van A - Z voor je regelen. Wij kunnen:

  • Deadlines voor indiening en afwikkeling van de WBSO bewaken;
  • Jouw WBSO-subsidie aanvraag voor je schrijven en indienen;
  • De contacten voor je onderhouden met de subsidieverstrekker en eventuele vragenbrieven m.b.t. je aanvraag beantwoorden;
  • Jou als WBSO-adviseur faciliteren bij het voldoen aan de beperkte administratieve verplichtingen die gelden voor de WBSO.  

Omdat wij ervaring hebben met diverse ontwikkeltrajecten en daaraan gerelateerde zaken als het patenteren en vermarkten van nieuwe technieken, kunnen wij je bovendien inhoudelijk adviseren t.a.v. je ontwikkelproject.  

Laat de kansen die de WBSO biedt niet liggen!

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor veel Brabantse ondernemingen maar is ook actief voor ondernemers elders in Nederland. Contacteer ons direct wanneer je meer wilt weten over onze dienstverlening als WBSO-adviseur en subsidieregelingen die relevant zijn voor ondernemers.