WBSO-advies

(WBSO = fiscale regeling ter bevordering van R&D-activiteiten)

WBSO-advies

Ondernemersgevoel.nl geeft WBSO-advies. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden) is een van de toonaangevende ondernemerssubsidies in Nederland. Met behulp van deze innovatiesubsidie kunnen zowel kleine als grote ondernemingen in Nederland aanzienlijk besparen op personeelskosten in relatie tot technische ontwikkelprojecten. Ook andere ontwikkelkosten kunnen worden gefinancierd. Denk aan de bouw van een prototype of de aanschaf van onderzoeksapparatuur.

 

Innoveren is in financiele zin risicovol. Met de WBSO wordt dit risico beperkt. Een andere subsidie die hetzelfde doel voor ogen heeft maar die net iets minder laagdrempelig is, is de MIT-subsidie.

 

Met de dienstverlening t.a.v. WBSO-advies van Ondernemersgevoel.nl ben je van een succesvolle subsidieaanvraag verzekert.


WBSO-advies, wat levert jou dat uiteindelijk op?

De voordelen die deze subsidie biedt zijn significant. Het is dus zeker zinvol om een beroep te doen op subsidie-advies.

 

De eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven levert binnen een BV namelijk tot wel 32% subsidie op. Startende ondernemers krijgen zelfs 40% subsidie. Boven de drempel van € 350.000,- is het subsidietarief 14%.  Een zelfstandige voor de inkomstenbelasting (geen BV dus) die minimaal 500 interne uren per jaar aan ontwikkeling (S&O-uren) besteedt, krijgt een vaste aftrekpost in de inkomstenbelasting die gemiddeld zo'n € 5000 belastingvoordeel oplevert.

Wat is onze rol op het gebied van WBSO-advies?

Door jarenlange ervaring is Ondernemersgevoel.nl goed op de hoogte van deze regeling. Wij kunnen daarom gedurende het volledige traject van subsidieaanvraag tot - verantwoording ondersteunen:

  • We zorgen dat deadlines niet verlopen, schrijven de aanvraag en dienen tijdig in;
  • Wij nemen de contacten met de subsidieverstrekker voor onze rekening. Vullen gegevens aan en zullen in eerste instantie vragenbrieven zelfstandig proberen te beantwoorden;
  • We ondersteunen op administratief gebied t.a.v. deze regeling.   

Een toegevoegde waarde naast ons inhoudelijke WBSO-advies is dat wij ervaring hebben met meerdere ontwikkeltrajecten. Met onderwerpen als patenteren en het vermarkten van nieuwe technologieën, kunnen wij dus ook uit de voeten.

Contact inzake WBSO-advies

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor veel Brabantse ondernemers die goed vertegenwoordigd zijn op het gebied van innovatief ondernemen. Aangezien WBSO-advies ook op afstand gegeven kan worden kunnen ook ontwikkelaars uit de rest van Nederland contact met ons opnemen.