Subsidie voor uw dorpshuis?

Zeer welkome financien voor uw gemeenschapshuis, wijkgebouw of multifunctionele accomodatie

Bent u wellicht een vrijwilliger met een groot hart voor de gemeenschap en betrokken (als bestuurslid) bij de exploitatie van een dorpshuis, gemeenschapshuis, wijkgebouw of multifunctionele accommodatie? Veel van dit soort stichtingen en verenigingen zijn continue op zoek naar subsidie om hun activiteiten en investeringen te bekostigen. Wellicht kan Ondernemersgevoel.nl u van dienst zijn.

subsidie dorpshuis of gemeenschapshuis

Het aanvragen van subsidie voor een dorpshuis, gemeenschapshuis of multifunctionele accomodatie is weliswaar niet de kernactiviteit van Ondernemersgevoel.nl. Als subsidieadviseur richt ik me met name op subsidiedienstverlening voor het innovatieve bedrijfsleven. Vanuit de regeling teruggaaf energiebelasting die ik voor enkele van mijn klanten uitvoer, kom ik echter met regelmaat met fucntionarissen van gemeenschapshuizen en wijgebouwen en dergelijke in contact. In mijn ervaring zijn de subsidiemogelijkheden voor dergelijke instanties met name te vinden op lokaal (gemeentelijk) en provinciaal gebied. Zo biedt de provincie Limburg subsidie waarmee gemeenschapshuizen kunnen worden verduurzaamd.

Subsidie voor uw gemeenschapshuis of dorpsgebouw in de vorm van teruggaaf energiebelasting

Via mijn relaties heb ik in het verleden ook begrepen dat het Oranjefonds mogelijkheden op gebied van subsidies aan MFA’s en dergelijk biedt. U kunt zelf een subsidieaanvraag indienen. Mijn expertise hiermee zal niet groter zijn dan de uwe.

subsidie wijkgebouw of mutifunctionele accomodatie

Vanuit Ondernemersgevoel kan ik u wel ondersteunen bij gebruikmaking van de regeling teruggaaf energiebelasting. Formeel is deze mogelijkheid, die onder andere speciaal is toegespitst op het multifunctionele centrum, dorpshuis en gemeenschapshuis, geen subsidie maar een fiscale compensatieregeling. In de praktijk maak ik vaak mee dat instanties als de uwe deze jaarlijkse teruggaafregeling niet kennen of vergeten om er gebruik van te maken. Bestuurswisselingen zijn hier dikwijls begrijpelijkerwijs debet aan. 


De “subsidie” teruggaaf energiebelasting maakt het mogelijk om 50% van de energiebelasting die op de jaarlijkse energienota van het wijkgebouw wordt betaald, terug te vorderen. Ik ken zelfs fiscale mogelijkheden om dat met terugwerkende kracht te kunnen doen (tot 5 jaar terug). Dit kan leiden tot een forse eenmalige teruggaaf. Vervolgens kan (telkens op mijn initiatief) jaarlijks andermaal een welkom bedrag worden teruggevorderd mits men aan de voorwaarden weet te voldoen.

Wat kan Ondernemergevoel.nl voor u doen?

Ik ken deze “subsidieregeling” goed en kan deze jaarlijks voor uw wijkgebouw, dorpshuis of gemeenschapshuis uitvoeren zoals ik reeds voor een groot aantal van mijn klanten doen. Daartoe bewaak ik de deadlines en zorg ik dat de juiste documenten onder de juiste voorwaarden naar de belastingdienst worden gestuurd. Indien nodig maak ik complexe berekeningen. U wordt vrijwel geheel ontzorgd en loopt geen teruggaafmogelijkheid meer mis. Ik maak vanzelfsprekend ook een controleberekening wanneer ik de subsidiebeschikking van de belastingdienst voor uw dorpshuis of multifunctionele accommodatie ontvang.

 

Ondernemersgevoel.nl werkt bij het aanvragen van deze regeling op No Cure No Pay basis dus uw instelling heeft geen onwenselijke kosten vooraf.

 

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op over deze subsidie voor uw dorpshuis of gemeenschapshuis om te bepalen of een aanvraag zinvol is.