Ondernemingsplan Tilburg

Wordt er binnenkort een nieuwe ondernemer “geboren” in de regio Tilburg?

Ondernemingsplan Tilburg

Wellicht loopt u al een tijdje rond met plannen voor een eigen onderneming. Die plannen ontstaan eerst in je hoofd. En om ze op enig moment uitvoerbaar te maken, is het van belang om ze concreet te maken en ze te delen met anderen. Dan is er behoefte aan het schrijven van een ondernemingsplan. Jammer genoeg zijn we niet allemaal geboren schrijvers.


Wanneer u behoefte heeft aan financiering voor uw bedrijf in Tilburg, of dat nu bij Qredits, een traditionele bank of private investeerder is, al deze partijen hebben behoefte aan een ondernemingsplan. Dat is immers hun houvast om te bepalen of het voor hen verantwoord is om met u in zee te gaan. Overigens zijn er ook andere instanties die u om een ondernemingsplan kunnen vragen. Denk maar aan uw gemeente of UWV als uitkeringsinstanties. Of de IND wanneer u een verblijfsvergunning wilt o.b.v. ondernemerschap. En niet in de laatste plaats schrijft u een ondernemingsplan voor uzelf. Het geeft u houvast.

 

 


Wat is dat eigenlijk een ondernemingsplan?

De vraag is eigenlijk, wat staat er in? Dat verschilt per doelgroep waarvoor u uw plan in de regio Tilburg schrijft. Zaken die wij in elk geval altijd in onze plannen verwerken zijn de volgende:
  • Vergunning gerelateerde informatie;
  • Een beschrijving van u als toekomstig ondernemers. Over uw kennis en vaardigheden, uw ervaring en over het waarom van uw toekomstig ondernemerschap;
  • Marktonderzoek waaronder trends, marktomvangbepaling, bestedingsgedrag van afnemers en concurrentieonderzoek;
  • Een uiteenzetting van de bedrijfsformule die u gaat neerzetten in termen van de 4 p’s (prijs / plaats / product / promotie);
  • Een financiële begroting waaronder investerings- en financieringsbehoefte en een inschatting van de resultaten qua omzet en winst voor de eerste jaren.

Afhankelijk van de instantie waarvoor het plan geschreven wordt, kunnen daar nog relevante zaken aan toegevoegd worden. 90% van de informatiebehoefte is echter gedekt wanneer wij het bovenstaande beschrijven voor ondernemers in de regio Tilburg.

 

De wijze waarop Ondernemersgevoel.nl te werk gaat

Gedurende het proces waarbinnen wij uw ondernemingsplan opstellen, hebben we veel contact met u. Dat gaat telefonisch en per mail en eventueel via face-to-face contact. U dient zich namelijk te realiseren dat u de input moet geven van wat wij in uw ondernemingsplan opnemen. Wij kunnen immers niet de beslissingen voor u nemen. U bent de ondernemer.

 

In de praktijk betekent dat overigens niet dat u ons voor moet kauwen wat wij voor u opschrijven. Vanzelfsprekend zullen wij u adviseren en vaak hebben wij aan een half woord genoeg om het door u bedachte beleid verder uit te schrijven. Toch is het stellen van lastige vragen ook een essentieel  onderdeel van onze toegevoegde waarde. Op die manier “dwingen” wij u om keuzes te maken. Vaak kunt u daar dan eerst een nachtje over slapen hoor.


In het maken van uw keuzes staan wij u bij. Wij beschikken over kennis op diverse bedrijfskundige gebieden. Zo zijn wij zowel onderlegd op commercieel gebied (marketing) als op financieel gebied. Ook van juridische zaken weten wij veel. U heeft in ons dus één aanspreekpunt voor uw hele plan. Download hier een voorbeeldplan

 

 

Wat kost het laten schrijven van een ondernemingsplan?

Het tarief dat wij u in rekening brengen is mede afhankelijk van de mate waarin u al voorwerk heeft verricht. Heeft u al het nodige op papier, zoals informatie over een eigen concurrentieonderzoek, dan bespaart ons dat tijd en bespaart het u geld. Een reëel bedrag waarop u qua kosten moet rekenen, is ongeveer € 700 excl. Btw. Heeft u al een plan in concept klaar dan kan daar qua prijs nog wel het een en ander vanaf.


Het schrijven van een ondernemingsplan kost nu eenmaal tijd. Het is altijd maatwerk. En vergelijk ons tarief maar eens met uw eigen uurtarief. Gemaakte uren moeten nu eenmaal terugverdiend worden, dat weet u toch ook als ondernemer daar in Tilburg.

Laat iets van u horen, wij staan u graag te woord

Vanzelfsprekend kunt u vrijblijvend contact met ons leggen. Wij maken dan een inschatting van de hoeveelheid tijd en werk die het schrijven van uw ondernemingsplan ons zal kosten. Wij brengen graag een offerte uit. En vraag ook gerust om een offerte wanneer u niet afkomstig bent uit de regio Tilburg.