Ondernemingsplan Nijmegen

Heeft u de ondernemerskriebels in de regio Nijmegen te pakken?

Ondernemingsplan Nijmegen

Wie er over denkt om te gaan ondernemen kan het beste starten met zijn plannen op papier vast te leggen. Op die manier kneed en boetseer je ze langzaam totdat ze een vorm hebben waar je tevreden mee bent. In de praktijk zal er dan waarschijnlijk toch nog het een en ander veranderen. Want bij ondernemen draait het ook om flexibiliteit. Om anticiperen op wat er op je pad komt.


In een vroege fase is het misschien nodig om andere partijen in de regio Nijmegen bij uw ondernemingsplan te betrekken. Wellicht is er financiering nodig om te kunnen starten en dan zal er een beroep moeten worden gedaan op investeerders zoals reguliere banken en een partij zoals Qredits. Mogelijk zit u in een uitkeringssituatie en heeft u te maken met uw gemeente of UWV. En wellicht heeft u een buitenlandse nationaliteit en wilt u d.m.v. uw ondernemingsplan een verblijfsvergunning verwerven.


Zoals u ziet er zijn veel partijen die u om wat voor reden dan ook om een ondernemingsplan kunnen vragen. Maar u doet er ook goed aan het voor uzelf en uw naaste omgeving vast te leggen.Wat leg je vast in een ondernemingsplan?

Ondernemersgevoel.nl schrijft ondernemingsplannen met en voor ondernemers in de regio Nijmegen. Wanneer wij een bedrijfsplan schrijven dan komen meestal in elk geval de volgende topics aan bod

  • U als ondernemer, dus uw opleiding, werkervaring en motief voor het ondernemerschap;
  • Juridische zaken zoals vergunningen en de beschikking daarover;
  • Uitgebreid markt- en concurrentieonderzoek. Meestal i.c.m. een SWOT analyse.
  • Een weergave van het bedrijf zoals u dat beoogt op te starten. Dit wordt beschreven vanuit de 4 marketing-P‘s (promotie, prijs, plaats, product);
  • De financiën. Waar moet u in investeren en wat leveren uw activiteiten u naar verwachting op?

Als deze onderwerpen in uw plannen zijn weergegeven zult u daarmee naar verwachting al meer dan 90% van de vragen beantwoord hebben die externe partijen zullen hebben inzake uw plannen. Mochten er specifieke onderwerpen aan bod moeten komen dan kunnen wij die altijd toevoegen.

Hoe komt een ondernemingsplan bij ons tot stand?

Er zal regelmatig contact plaatsvinden tussen ons en u als ondernemer. Meestal verloopt dat contact per mail en telefonisch omdat het maken van face-to-face-afspraken tijdrovend en duur is en bovendien onnodig. Tijdens onze contacten zullen wij een beeld proberen te krijgen van de ideeën die u heeft daar in de regio Nijmegen. Daarop moeten we het ondernemingsplan immers baseren, anders is het straks uw plan niet meer. En aangezien u bij veel partijen ook wordt gevraagd een en ander mondeling toe te lichten, zou dat niet handig zijn.


Het aandeel dat wij van u vragen is dus aanzienlijk. Maar wees gerust want wij zullen u niet enkel lastige vragen stellen. Gebaseerd op onze commerciële, bedrijfskundige en financiële kennis en ervaring, kunnen wij u ook adviezen geven over hoe u bepaalde zaken het beste kunt aanpakken. Bovendien hebben wij vaak aan een half woord genoeg dus verwacht geen ellenlang overleg. Wel vinden wij het van belang dat het plan dat wij uiteindelijk voor u schrijven daadwerkelijk úw plan blijft.


Uiteindelijk proberen wij uw passie over te brengen op de andere partijen die in uw plannen geïnteresseerd zijn. Lees hier een voorbeeldplan dat wij al eerder voor een van onze andere cliënten schreven.

 

 

Uw kosten voor ons werk

Het schrijven van een ondernemingsplan is maatwerk. Hoewel wij zo veel mogelijk gestandaardiseerde werkwijzen proberen te hanteren om ons tarief zo aantrekkelijk mogelijk te kunnen houden, krijgen de onderwerpen in het plan allemaal een unieke invulling. Zoiets kost nu eenmaal tijd om te schrijven. Gemiddeld moet u rekenen op een bedrag van zo’n € 700 excl. Btw voor het opstellen van een ondernemingsplan.


Bent u al een tijdje bezig met het verzamelen van informatie en het opschrijven van uw eigen ideeën, dan ligt er vaak al een mooie basis voor een professioneel ondernemingsplan. In sommige gevallen kunnen wij de kosten voor ons werk dan wat lager houden.

Neem contact met ons op vanuit de regio Nijmegen

Bespreek uw plannen vrijblijvend met ons. U zit nog nergens aan vast wanneer u ons belt of mailt. Alvorens wij voor u aan het werk gaan maken we een formele tariefafspraak die schriftelijk wordt vastgelegd. Neem dus direct contact op. Overigens nodigen wij u ook uit om dat te doen wanneer uw toekomstige bedrijf niet in de regio Nijmegen gevestigd zal worden.