Ondernemingsplan Helmond

Behoefte in Helmond aan iemand die een ondernemingsplan voor u kan schrijven?

Ondernemingsplan Helmond

Een ondernemingsplan kun je (laten) opstellen om diverse redenen. U heeft plannen voor de start van een bedrijf en financiering nodig, bijvoorbeeld via Qredits. Of u heeft al een bedrijf in de regio Helmond en heeft iemand nodig om een ondernemingsplan te schrijven t.b.v. nieuwe investeringen en activiteiten. Ook uitkeringsinstanties als gemeente en UWV of bijvoorbeeld de IND vragen vaak om een ondernemingsplan, net als (private) investeerders trouwens.
En niet in de laatste plaats kunt u een ondernemingsplan laten schrijven voor uzelf, zodat u helder houdt wat u zakelijk voor ogen hebt daar in de regio Helmond.


Wat is een ondernemingsplan?

De ondernemingsplannen die wij schrijven voor ondernemers in de regio Helmond bevatten over het algemeen de volgende onderwerpen:

 

  • Persoonsprofiel (achtergrond) ondernemer(s) en aanleiding;
  • Juridische zaken (hoe zit het met vergunningen en dergelijke?);
  • Marktonderzoek, oftewel hoe staat het met de vraag- en aanbodzijde van de markt waarin u zich wilt begeven? Hoe groot is de concurrentie?
  • Marketingplan: Een exacte omschrijving van aspecten als producten / diensten, uw locatie, de prijs van hetgeen u levert en hoe u klanten wilt werven (promotie).
  • Financieel plan: Daarin nemen wij een investeringsbegroting op, het financieringsplan alsmede een omzetbegroting. En natuurlijk begroten wij de verwachte winst voor de komende jaren. 
Dit zijn de belangrijkste zaken die iedere partij in de regio Helmond die u zal verzoeken om een ondernemingsplan te laten schrijven, graag wil terugzien in de plannen.

 

Hoe werkt Ondernemersgevoel.nl?

Doordat wij beschikken over zowel bedrijfskundige, commerciële als bedrijfseconomische kennis, kunnen wij zowel het marketinggedeelte als het financiële gedeelte van het ondernemingsplan voor u opstellen. Bovendien zijn wij bedreven in het schrijven van wervende teksten. Over het algemeen kennen de plannen die ondernemers door ons laten schrijven daarom meer diepgang en een grotere aantrekkingskracht dan wanneer men een plan door een boekhouder laat opstellen. Voor ons is het belangrijk om ook uw passie over te brengen. Bekijk hier een voorbeeld van een ondernemingsplan dat een van onze eerdere cliënten door ons heeft laten schrijven.

 

Het is wel essentieel dat u zich realiseert dat de kwaliteit van het plan mede afhankelijk is van uw inbreng. Wij zijn niet branche gebonden en u bent specialist in uw vakgebied, of dat nu horeca is of detailhandel. U bent en blijft de ondernemer dus u bepaalt de richting. Wij kunnen u wel adviseren, kritisch zijn en vragen aan u stellen. Over het algemeen hebben wij intensief contact met onze cliënt ondernemers tijdens het schrijven van een ondernemingsplan, zowel face-to-face, telefonisch als per mail. Op die manier krijgt het ondernemingsplan in onderling overleg langzaam vorm. Maar wij zorgen er wel voor dat het úw ondernemingsplan blijft.

Wat kost het schrijven van een ondernemingsplan?

Alvorens wij starten brengen we een offerte aan u uit. De hoogte daarvan is afhankelijk van wat er al is aan informatie. Dat bepaalt hoeveel werk wij aan het schrijven van uw ondernemingsplan hebben. Ons uurtarief bedraagt € 60 excl. Btw en een plan kost gemiddeld zo’n € 600 tot € 800 voor ondernemers in de regio Helmond.  Heeft u zelf al het nodige op papier staan dan kan het vaak iets goedkoper. Wij leveren uw plan aan in Word, Excel en pdf.

 

Neem contact op met ons

Neem direct vrijblijvend contact met ons op om te vernemen wat wij voor u kunnen doen t.a.v. het laten schrijven van een ondernemingsplan. Mocht u niet afkomstig zijn uit de regio Helmond dan kunt u ons vanzelfsprekend ook benaderen.