Ondernemingsplan Arnhem

Ondernemen met een ondernemingsplan in de regio Arnhem

Ondernemingsplan Arnhem

Wie plannen heeft om een onderneming te starten wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk beginnen. Maar vaak is er nu eenmaal geld nodig om een onderneming te beginnen. En wanneer je dat zelf niet hebt, ben je afhankelijk van financiers als Qredits, banken of van private investeerders. Dergelijke partijen zullen zich echter eerst een beeld willen vormen van wat uw ondernemingsplannen in de regio Arnhem eigenlijk om het lijf hebben. Hebben ze er wel geloof in?


Dergelijke instanties zullen je vragen om een ondernemingsplan. En er zijn nog veel meer situaties denkbaar waarin externe partijen je vragen om een ondernemingsplan aan hen te overleggen. Dat lijkt wellicht een heleboel gedoe. Maar het kan toch erg nuttig zijn om de ideeën die u heeft voor uw toekomstige onderneming vast te leggen. Niet alleen voor anderen maar in de eerste plaats voor uzelf.

 

 


Zo’n ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderwerpen

Wij schrijven ondernemingsplannen met en voor ondernemers. In onze plannen nemen wij altijd de volgende onderwerpen sowieso op:

  • Achtergrond van de persoon van de ondernemer;
  • Juridisch kader, denk aan vergunningen en dergelijke;
  • Marktverkenning en het in beeld brengen van de concurrentie;
  • Uitwerking van de bedrijfsformule: wat gaat u aanbieden aan wie? Waar doet u dat en tegen welke prijs? En hoe werft u eigenlijk uw klanten?
  • Financieel kader: Een opsomming in getallen van de benodigde investeringen en de te verwachten resultaten.

Voor welke organisatie u uw ondernemingsplan t.a.v. uw plannen in de regio Arnhem ook schrijft, deze onderwerpen moeten er altijd in opgenomen zijn. Afhankelijk van het specifieke doel van het ondernemingsplan kunnen er onderwerpen aan toegevoegd worden. Met het bovenstaande is echter 90% van de informatiebehoefte van externe partijen sowieso gedekt.

 

Hoe komen wij samen tot uw ondernemingsplan?

Het komt voor dat wij worden benaderd door personen die verwachten dat het schrijven van een ondernemingsplan volledig uitbesteed kan worden aan ons. Dat is echter niet zo. Een goed ondernemingsplan komt tot stand o.b.v. intensieve communicatie tussen ons en de (toekomstig) ondernemer. U dus. Bekijkt u hier maar eens een voorbeeld van zo'n plan.


Vanzelfsprekend houden wij de pen vast en kiezen wij de juiste woorden. Wij maken van de ideeën in uw hoofd een “wervende brochure”. Maar dan moet u wel bereid zijn om die ideeën met ons te delen. We willen immers wel dat het uw plan blijft. In eerste instantie horen wij dan ook graag van u wat uw ideeën zijn. Maar maakt u zich niet al te druk. Wij hebben ook een coachende en adviserende rol. Wij zullen u dus helpen om bepaalde keuzes te maken. Wij zijn onderlegd op het gebied van financiën, commercialiteit en andere bedrijfskundige zaken. U hoef zich over de kwaliteit van onze expertise dus absoluut geen zorgen te maken.

 

Wat betaalt u voor uw plan

Laat ons voorop stellen dat het schrijven van een ondernemingsplan altijd maatwerk is. Het is essentieel voor een ondernemer dat er gestreefd wordt naar onderscheidend vermogen. U moet proberen om zich positief te onderscheiden t.o.v. uw concurrenten. Dat maakt natuurlijk dat ieder ondernemingsplan uniek is. Maar ook dat het een intensief proces is om dat voor u op te schrijven.


In de praktijk moet u rekenen op een bedrag van ongeveer € 650 tot € 750 excl. Btw voor onze dienstverlening. Dat is een beetje afhankelijk van voor wie we het plan schrijven en hoe diepgaand de onderbouwing moet zijn. In het geval u al veel voorwerk heeft verricht en ons al het nodige op papier kunt aanleveren, kunnen wij ons tarief mogelijk een beetje beperken.

 

Echt gaan ondernemen in de regio Arnhem, laat het ons weten

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij zijn benieuwd naar uw plannen en wanneer wij de status daarvan vernemen kunnen we direct een offerte aan u uitbrengen. Bent u niet afkomstig uit de regio Arnhem? Geen nood. Als u wilt gaan ondernemen elders in Nederland dan helpen wij u graag.