Begeleiding (hooggevoelige) ondernemers

Wanneer ik in samenwerking met jou een ondernemingsplan schrijf, dan ontstaat er een overzichtelijke vastlegging van de wolk van ondernemersideeën in jouw ondernemershoofd. Dat is handig voor jezelf. En bovendien genereer je op die manier een document, een soort wervende brochure, waarmee je anderen zoals bijvoorbeeld banken, andere financiers, het UWV of de gemeente overtuigt en bij je plannen kunt betrekken.

 

Waarom begeleiding voor ondernemers?

Begeleiding (hooggevoelige) ondernemers

Uit ervaring weet ik echter dat er veel (toekomstige) ondernemers zijn die niet per se behoefte hebben aan een geschreven plan. Wanneer je ZZP-er bent of wilt worden dan is de behoefte aan financiering of inhoudelijke samenwerking met of goedkeuring van andere partijen vaak afwezig. Als je toch behoefte hebt aan hulp dan is dat echt gericht op jezelf. Je hebt ondernemersideeën maar je zoekt nog naar houvast door middel van begeleiding om die verder vorm te geven.

 

Mijn begeleiding bestaat vooral uit persoonlijk, dus face-to-face contact. Je weet dat het onverstandig is om als ondernemer als een kip zonder kop te beginnen. Na de begeleidingssessie ga je zelf aan de slag met wat je geleerd of bedacht hebt en zo creëer je zelf je eigen, gestructureerde aanpak.

 

Inhoudelijke hulp voor ondernemers.

Mijn begeleiding kan zich allereerst richten op inhoudelijke zaken. Bij het ondernemerschap komt veel kijken en door de jaren heen heb ik door opleiding en ervaring veel kennis van het ondernemerschap opgedaan. Hoewel ik niet wil claimen er alles over te weten, wie weet dat immers wel, heb ik veel affiniteit met onder andere:

  • Marketing, markt- en concurrentieonderzoek.
  • Strategie. verkoop en (online) promotie- en communicatie.
  • Financiën zoals balansen, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen.
  • Juridische ondernemerszaken.
  • Begeleiding bij technisch inhoudelijke onderwerpen m.b.t. het ondernemerschap.

 

Al die kennis deel ik graag met je. En soms leidt dat tot hele concrete adviezen. Namelijk waar je een eenvoudige, goedkope maar effectieve website kunt realiseren. Waar je naar klanten kunt zoeken. Welke minimumprijs je voor je dienstverlening moet rekenen. Of er subsidie voor jouw idee te vinden is, etc. Het kan ook zijn dat het advies eruit bestaat dat ik je doorverwijs naar bijvoorbeeld een accountant of boekhouder die je dieper bij een bepaald “probleem” kan bijstaan. De mensen uit mijn netwerk zijn stuk voor stuk betrouwbaar, die selectie heb ik al voor je uitgevoerd want dat is ook voor mij belangrijk. Maar je kunt natuurlijk ook een ander kiezen.

 

Begeleiding voor (hoog)gevoelige ondernemers.

Hooggevoeligheid is een thema dat steeds vaker in de media is. Er zouden mensen bestaan die gevoeliger zijn dan anderen. Die gevoeligheid zou gepaard gaan met onzekerheid en overprikkeling, zeker in hectische omgevingen. Daartegenover staan eigenschappen als een bovengemiddelde creativiteit en een goed invoelend vermogen. Of ik denk dat zoiets werkelijk bestaat? Mijn antwoord is volmondig: Ja dat bestaat. En het aparte is dat deze hooggevoelige personen vaak juist door hun eigenschappen worden aangetrokken tot de vrijheid van zelfstandig ondernemerschap, ondanks dat ze dat ook heel spannend vinden.

 

bedrijfsadvies

Uit ervaring weet ik dat met name (hoog)gevoelige ondernemers behoefte hebben aan een klankbordfunctie. Niet zelden beschikken ze al over de nodige kennis maar hebben ze vooral een stimulerende stem en omgeving nodig die hen ertoe aanzet vertrouwen in zichzelf te kweken en de volgende stap te zetten. Hoewel inhoud ook dan weer een onderdeel van de begeleiding kan zijn, gaat het hier vaak veel meer over de gevoelens die je als ondernemer ondergaat (ondernemersgevoel) en hoe je daarmee om gaat. Al die emotionaliteit kan je namelijk ook verlammen.

 

In het hoofd van de gevoeligere ondernemer ontstaat gemakkelijk twijfel en reële of veronderstelde afwijzing kunnen hard binnenkomen en te lang een drempel vormen. Alleen al het delen van gelijksoortige ervaringen die ik heb (gehad) als hooggevoelige ondernemer kan dan helpen. Bovendien zal ik je soms belemmerende gedachtegangen en daarbij behorende gevoelens goed kunnen volgen maar zal ik je er tegelijkertijd vaak van kunnen overtuigen dat je het in je hoofd allemaal te groot maakt. Het is zelden zo dat er helemaal niks positiefs aan jouw aanpak te onderscheiden is. Misschien heb je moeite om dat zelf te zien en daar help ik graag bij.

 

Maar “beware”, de conclusie van mijn begeleiding zou ook kunnen zijn dat het ondernemerschap zoals jij het beoogt om bepaalde redenen niet goed bij je past. Ook zo’n constatering kan waardevol zijn.

 

Werkwijze en tarief

 De basis van mijn begeleiding wordt gevormd door sessies van face-to-face contact van ongeveer anderhalf uur. Als je wilt mag korter ook. Die sessies kunnen bij mij thuis plaatsvinden maar, wanneer je verder weg

woont, ook via skype en per telefoon. Mijn uurtarief is € 50 excl. Btw dus per sessie van 1 1/2 uur betaal je € 75 ex Btw. Na iedere sessie stuur ik je een kort mailtje met aandachtspunten. Voordat we starten met de eerste sessie wil ik graag dat je je hulpvraag even uitgebreid op de mail zet. Spelfouten en warrige gedachten daarin zijn niet erg.

 

Het totaal aantal sessies is aan jou. Ik werk meestal niet zoals een psycholoog met een behandelplan en een heel concreet doel. Het gaat vooral om het gevoel. De kans dat ik zelf wat meer aan het woord ben t.o.v. een psycholoog is ook groter. Zodra jij het niet meer nodig hebt, stoppen we.

 

Ondernemersgevoel.nl werkt vanuit Helmond voor ondernemers in de regio Eindhoven maar ook voor de rest van Nederland. Neem direct  contact met mij op voor meer informatie over de mogelijkheden van begeleiding voor (hooggevoelige) ondernemers.